Przewierty sterowane i pneumatyczne

Na terenach silnie zurbanizowanych, z gęstą siecią wodociągów i  kanalizacji, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, gdzie wykorzystanie  tradycyjnych metod wykopu jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę oferujemy Państwu zastosowanie najnowszych technologii bezwykopowych:

– Przewierty sterowane,

– Przeciski pneumatyczne.

Przewierty sterowane

Sterowane przewierty horyzontalne (HDD – Horizontal Directional Drilling) – to nowoczesna technologia bezwykopowa polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych w celu szybkiego, przyjaznego dla środowiska i oszczędnego pokonywania takich przeszkód jak drogi, rzeki, torowiska, tereny zielone.

Przewierty horyzontalne odbywają się z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu. Wywierca się otwór pomiędzy punktami: początkowym i końcowym zgodnie z zadanym profilem i wciąga się do niego rury.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wejścia i wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowaną wcześniej trasą przewiertu.

Przewiert HDD to metoda wykorzystywana do montażu rur, dla poniżej wymienionych sieci:

– teletechniczne,

– energetyczne,

– gazowe,

– wodociągowe.

Korbut Teleenergetyka oferuje usługi w zakresie wykonania sterowanych przewiertów horyzontalnych za pomocą  profesjonalnego sprzętu marki Ditch Witch .

Nasz najnowszy zakup – wiertnica Ditch Witch JT10 z 2017 r. stanowi niesamowity potencjał precyzji i szybkości pracy. Wykonujemy przewierty sterowane w gruntach o długości do 140 m i średnicy do 315 mm.

Na nasze doświadczenie składa się wiele kilometrów wykonanych przewiertów. Działamy jako wykonawcy dużych zleceń, a także jako podwykonawcy. Wykonujemy zadania o dużym stopniu trudności i złożoności. Nie boimy się wymagających zadań, wywiązujemy się z podjętych zobowiązań.

Przeciski pneumatyczne

Metoda przecisku pneumatycznego kretem jest bardzo często stosowana w budownictwie. Używa się jej do budowy przyłączy wodociągowych, gazowych, kablowych. Małe gabaryty maszyny sprawiają, iż ustawienie urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej.

Dysponujemy niezawodnym sprzętem marki Hercu do wykonywania przycisków pneumatycznych w zakresie średnic od 45 do 160 mm.

Maszynę przeciskową dobieramy w zależności od średnicy wykonywanego przecisku lub/oraz rodzajów i średnic rur, jakie instalujemy. Przykładowo:

– kret o średnicy 45 mm może wykonać przecisk  o długości  do 15 m,

– kret o średnicy 60 mm może wykonać przecisk o długości  do 20 m,

– kret o średnicy 90 mm może wykonać przecisk o długości  do 25 m,

– kret o średnicy 130 mm może wykonać przecisk o długości  do 30 m,

– kret o średnicy 160 mm może wykonać przecisk o długości  do 30 m.

Dzięki profesjonalnemu i wysoko wykwalifikowanemu zespołowi operatorów z wieloletnim doświadczeniem, gwarantujemy naszym klientom szybkie i skuteczne wykonanie powierzonych zadań. Nasze maszyny charakteryzują się dużą celnością, a także dużą siłą przebicia również w trudnych warunkach glebowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.