Bezpieczne sieci elektroenergetyczne

Sieć elektroenergetyczna jest to zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej. Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące wysokiej jakości dostarczanej energii elektrycznej i niezawodności zasilania odbiorców. Powinna dawać się łatwo przystosowywać do zasilania nowych abonentów i wzrastających obciążeń sieci  tak, aby zapewniać bezpieczeństwo obsłudze i użytkownikom.

Jednym z wielu zastosowań energetyki w życiu codziennym jest elektryczne oświetlenie uliczne. Wiele elementów składa się na dobry system oświetlenia ulicznego. Projektowanie wymaga  coraz większej świadomości potrzeb współczesnego świata, a budowa zastosowania najwyższej jakości materiałów oraz innowacyjnych technik wykonania. To od nas zależy czy będziemy potrafili jak najlepiej wykorzystać źródła światła przy jak najmniejszym zużyciu energii, zachowując optymalne warunki oświetlenia. W przypadku oświetlenia ulicznego rozwój nadal trwa. Już dziś niektóre miasta w Polsce korzystają z najnowszych technologii pozwalających nie tylko na efektywne wykorzystanie oświetlenia, ale również na zintegrowanie systemu zarządzania oświetlenia ulicznego dla całej aglomeracji.

W zakresie naszych usług znajdą Państwo budowę, przebudowę oraz modernizację sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia ulicznego: 

– Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych kablowych nN i SN,

– Budowa sieci oświetlenia ulicznego,

– Budowa i przebudowa stacji transformatorowych wnętrzowych oraz wolnostojących,

– Wykonywanie pomiarów montażowych oraz pomontażowych zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,

– Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych, w zakresie sieci elektroenergetycznych nN oraz SN i sieci oświetleniowych,

– Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci elektroenergetycznych,

– Remonty i modernizacje urządzeń i instalacji elektrycznych,

– Usuwanie kolizji elektroenergetycznych.

Bezpieczne sieci elektroenergetyczne

Sieć elektroenergetyczna jest to zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej. Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące wysokiej jakości dostarczanej energii elektrycznej i niezawodności zasilania odbiorców. Powinna dawać się łatwo przystosowywać do zasilania nowych abonentów i wzrastających obciążeń sieci  tak, aby zapewniać bezpieczeństwo obsłudze i użytkownikom.

Jednym z wielu zastosowań energetyki w życiu codziennym jest elektryczne oświetlenie uliczne. Wiele elementów składa się na dobry system oświetlenia ulicznego. Projektowanie wymaga  coraz większej świadomości potrzeb współczesnego świata, a budowa zastosowania najwyższej jakości materiałów oraz innowacyjnych technik wykonania. To od nas zależy czy będziemy potrafili jak najlepiej wykorzystać źródła światła przy jak najmniejszym zużyciu energii, zachowując optymalne warunki oświetlenia. W przypadku oświetlenia ulicznego rozwój nadal trwa. Już dziś niektóre miasta w Polsce korzystają z najnowszych technologii pozwalających nie tylko na efektywne wykorzystanie oświetlenia, ale również na zintegrowanie systemu zarządzania oświetlenia ulicznego dla całej aglomeracji.

W zakresie naszych usług znajdą Państwo budowę, przebudowę oraz modernizację sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia ulicznego: 

– Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych kablowych nN i SN,

– Budowa sieci oświetlenia ulicznego,

– Budowa i przebudowa stacji transformatorowych wnętrzowych oraz wolnostojących,

– Wykonywanie pomiarów montażowych oraz pomontażowych zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,

– Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych, w zakresie sieci elektroenergetycznych nN oraz SN i sieci oświetleniowych,

– Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci elektroenergetycznych,

– Remonty i modernizacje urządzeń i instalacji elektrycznych,

– Usuwanie kolizji elektroenergetycznych.