Współpraca z Korbut Teleenergetyka to gwarancja jakości i solidności

Korbut Teleenergetyka powstała na bazie wieloletniej praktyki w branży telekomunikacyjnej jej założyciela Jerzego Korbuta. 30-letnie doświadczenie w realizacji licznych kontraktów oraz współpraca z ówczesnymi liderami branży m.in. Telekomunikacją Polską S.A. zaowocowały powstaniem nowego podmiotu – spółki Korbut Teleenergetyka.

Firma prowadzi działalność w branży teletechnicznej i energetycznej. Realizuje budowy sieci teletechnicznych magistralnych, rozdzielczych i wewnętrznych oraz sieci energetycznych średniego i niskiego  napięcia.  Zajmuje się wykonaniem kanalizacji dla teletechniki i energetyki oraz budową linii słupowych. Obsługuje budowy w zakresie nowych sieci, remontów oraz modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat oraz posiadany sprzęt pozwala spółce realizować zlecenia rzetelnie i profesjonalnie, świadczyć kompleksowe usługi łączące projekt, budowę oraz konserwację sieci.

Korbut Teleenergetyka pełni funkcję Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawcy w największych inwestycjach na terenie małopolski oraz okolic. Ściśle współpracujemy z takimi podmiotami jak: Skanska S.A., Buma S.A.,  ZUE S.A., Budimex S.A., PBI Energopol Sp. z o.o. Posiadamy autoryzację dużych firm telekomunikacyjnych m.in. Orange Polska S.A. Będąc jednym z głównych partnerów technicznych Orange  mamy okazję uczestniczyć w dynamicznym rozwoju telekomunikacji oraz  zapoznaniu się z najnowszymi technologiami w branży.

Aby sprostać wysokim wymaganiom dzisiejszego  rynku od samego początku firma postawiła na wysoki poziom wyszkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników budowy. Nieustanne szkolenia, podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych uprawnień pozwala wszechstronnie świadczyć usługi, niezwłocznie reagować na napotkane problemy oraz terminowo wykonywać powierzone zadania.

Staramy się ciągle powiększać nasz park maszynowy inwestując w  najnowszy sprzęt budowlany. Dysponujemy nowoczesnym oraz różnicowanym zapleczem technologicznym, pozwalającym realizować nawet najbardziej wymagające projekty.

Korbut Teleenergetyka gwarantuje doskonałą organizację pracy oraz najwyższą jakość wykonywanych usług. Zapewniamy wszystkie wymagane pozwolenia oraz uzgodnienia formalno-prawne. Kontrolujemy  całość procesu budowy, co pozwala szybko oraz sprawnie doprowadzić inwestycję do oczekiwanego rezultatu. Zapewniamy indywidualną oraz fachową współpracę z każdym klientem.

Zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

Nasz zespół

Korbut Teleenergetyka tworzą profesjonaliści z pasją. Na nasz sukces  składa się  umiejętność dobierania do zespołu najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Żaden z naszych pracowników nie trafił tu przypadkowo. Każdego przyciągnęła do Korbut Teleenergetyka wizja rozwoju, praca w dynamicznym, ambitnym zespole oraz perspektywa poszerzania doświadczenia i swoich horyzontów. Niektórzy z nas pracują w firmie od początku jej istnienia. 

Zbigniew
Prezes Zarządu
Jerzy
Wicepezes Zarządu
Katarzyna
Członek Zarządu / Główna księgowa
Adrian
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
Michał
Inżynier budowy
Michał
Kierownik Budowy
Paweł
Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji
Monika
Specjalista ds. Kadr i Płac
Pracownicy Budowy

Nie wiesz jakiej firmie zaufać?

zaufaj doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat

Nie wiesz jakiej firmie zaufać?

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU ZDOBYTEMU NA PRZESTRZENI LAT