Realizacje

Korbut Teleenergetyka realizuje inwestycje zarówno jako generalny wykonawca jak i podwykonawca. W ciągu ostatnich lat zdobyliśmy bogate doświadczenie obsługując no
Learn More

Prace Ziemne

Roboty ziemne to wydobywanie gruntu naturalnego, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Głównym celem robót ziemnych jes
Learn More

Przewierty sterowane

Na terenach silnie zurbanizowanych, z gęstą siecią wodociągów i  kanalizacji, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, gdzie wykorzystanie  tradycyjnych metod
Learn More

Energetyka

Sieć elektroenergetyczna jest to zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektryczne
Learn More

Teletechnika

Teletechnika zajmuje się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji, polegającym  na produkcji, projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu sieci, urządzeń i systemów t
Learn More

Let's Get Your Project Started!